DEMIAN - TUỔI TRẺ BĂN KHOĂN
DEMIAN - TUỔI TRẺ BĂN KHOĂN
Tác giả: Hermann Hesse
Thể loại: Văn Học Nước Ngoài
Lượt xem: 606
Thể loại
Văn Học Nước Ngoài
Lượt xem
606
DEMIAN - TUỔI TRẺ BĂN KHOĂN

Những băn khoăn trăn trở của tuổi trẻ về con người và thế giới, dù ở thời đại nào cũng có điểm tương tự. Thời điểm chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành là lúc người ta đặt nhiều câu hỏi nhất cho chính mình và thế giới. Những hình ảnh, nhân vật, diễn biến trong truyện đều mang tính đại diện, phản ánh cảm nhận về thế giới của nhân vật: tốt và xấu, cám dỗ, tội lỗi, sự tự do...

Số: 543-2023/CXBIPH/47-23/Tre

Quyết định xuất bản số 90/QĐ-Tre, ngày 13 tháng 3 năm 2023

Xuất bản phẩm được đăng tải tại:http://www.sachso.com.vn

Nộp lưu chiểu Quý 2 năm 2023

ISBN: 978-604-1-22893-1


Có thể bạn sẽ thích
Xem thêm