Thỏa thuận dịch vụ
Thỏa thuận dịch vụ

Chào mừng bạn đọc đến với website: sachso.com.vn

Khi bạn đọc truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là bạn đọc đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn đọc tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là bạn đọc chấp nhận với những thay đổi đó. Bạn đọc vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ.

 1. Hướng dẫn sử dụng website

 • Khi vào web của chúng tôi, bạn đọc phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Bạn đọc đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 • Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để bạn đọc có thể sử dụng dịch vụ trên website sachso.com.vn trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

 • Bạn đọc  sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, bạn đọc phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn đọc không tuân thủ quy định.

 • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của bạn đọc mà không cần báo trước.

 • Trong suốt quá trình đăng ký, bạn đọc đồng ý nhận email thông báo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, bạn đọc có thể từ chối bằng trong thiết lập tài khoản của bạn đọc..
   

 1. Ý kiến của bạn đọc

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của bạn đọc đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn đọc ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 1. Gói Thành viên

Là một phần trong Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp, điều chỉnh gói Thành viên cũng như có sự thay đổi các tính năng của gói tùy theo thời điểm. Khi đăng ký gói Thành viên, bạn đã đồng ý với những điều khoản, điều kiện sử dụng và giới hạn của các gói này, được đăng tải trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

 1. Quyền Sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao dữ liệu trên mỗi thiết bị cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được: (a) sửa đổi hoặc sao chép các nội dung; (b) sử dụng các nội dung cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ hoạt động truyền bá thông tin nào (thương mại hoặc phi thương mại); (c) cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược công nghệ của sachso.com.vn; (d) xóa bản quyền hoặc loại bỏ các ký hiệu độc quyền khỏi nội dung; hoặc (e) chuyển nội dung cho bên thứ ba hoặc "nhân bản" tài liệu trên máy chủ khác.

Quyền sử dụng sẽ tự động vô hiệu nếu bạn vi phạm các điều khoản nói trên và có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi dừng việc đọc các nội dung này hoặc khi quyền sử dụng này hết thời hạn, bạn phải hủy mọi nội dung đã tải xuống, dù ở bất kỳ định dạng nào.

 1. Chương trình khuyến mại

Chúng tôi có thể cung cấp một số nội dung không cần trả phí cho thành viên. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các nội dung này miễn phí, như một quyền lợi khi đăng ký tài khoản tại website. Chúng tôi cũng có thể xóa nội dung này khỏi tài khoản, thiết bị và ứng dụng của bạn hoặc hạn chế khả năng truy cập của bạn.

 1. Phí và Gia hạn

Phí cho gói Thành viên, gói sách và các dịch vụ khác sẽ được nêu rõ tại thời điểm bạn đăng ký, nếu có, và được công khai trên trang thông tin của chúng tôi. Phí cho các gói Thành viên có thể thay đổi. Phí có thể phải chịu thuế, do chúng tôi hoặc bên thứ ba thu và không được hoàn lại trừ những trường hợp cụ thể được mô tả trong các Điều khoản này.

Nếu gói hội viên của bạn là gói tự động gia hạn, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn hủy hoặc không muốn tự động gia hạn gói hội viên trong vòng 48 giờ trước hạn thanh toán, gói sẽ được tự động gia hạn và điều này cũng có nghĩa là bạn ủy quyền cho chúng tôi, hoặc bên thứ ba mà bạn giao dịch (mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi luật hiện hành yêu cầu) để thu các khoản phí được áp dụng khi đó và bất kỳ khoản thuế nào, bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào mà bạn đã đăng ký trên hệ thống.

Nếu tất cả các thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán bạn từng thực hiện trên hệ thống của chúng tôi đều bị từ chối, chúng tôi có thể hủy gói Hội viên của bạn, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi thẻ tín dụng mới hoặc phương thức thanh toán mới. Nếu bạn cung cấp thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán mới và thực hiện giao dịch thành công trước khi hết hạn gói Hội viên, thời hạn của gói mới sẽ dựa trên ngày gia hạn ban đầu chứ không phải ngày giao dịch thành công.

 1. Gói hội viên và hủy gia hạn

Bạn có thể hủy gia hạn gói hội viên bằng cách truy cập trang thiết lập tài khoản trên sachso.com.vn hoặc liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm. Nếu bạn hủy gia hạn gói hội viên, bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí nào đã trả. Quyền lợi hội viên của bạn sẽ chấm dứt vào cuối kỳ thanh toán, sau khi hủy gói bạn vẫn có thể truy cập vào nội dung đã mua.

 1. Các hành vi bị cấm 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đọc không được thực hiện các hành vi sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

 • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

 • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 • Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ xóa và hủy bỏ mọi quyền lợi liên quan đến tài khoản vi phạm.

 1. Giải quyết hậu quả do sai thông tin

 • Bạn đọc có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại website. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch.

 • Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía website mà chúng tôi có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống, chúng tôi sẽ giải quyết các sự cố phát sinh cho khách hàng hoặc gia hạn thêm thời gian thành viên tương ứng với giá trị đơn hàng bị lỗi tùy từng trường hợp cụ thể.

 • Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

 1. Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

 1. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.