close TRƯỚC VÒNG CHUNG KẾT (truyện dài)
format_size
palette
menu